MONTIRANJE

Saznajte u par koraka kako se to radi.
POGLEDAJTE KAKO MI TO RADIMO

MONTAŽA JARBOLA

Možemo Vam ponuditi gotova rješenja za jarbole za bilo kakvu namjenu. Ovdje ćemo Vam predstaviti osnove pripreme i sastavljanja jarbola s vanjskim konopom.

Pregled

Sve što Vam treba za sastavljanje jarbola.

Sastavljanje podnožja

Sve što trebate za podizanje jarbola.

1. Priprema

 • Šljunak (drenaža).
 • Pržina.
 • Cement.
 • Lopata.
 • Daska za niveliranje.
 • Vaservaga.
 • Ključ i odvijač.

2. Iskop

 • Kopati do dubine gdje zemlja ne mrzne.
 • Dimenzije su predložene u tabeli (slika br.8).
 • Koristiti šljunak za drenažu.

3. Cementiranje

 • Prvo montirati ankere s pločom.
 • Voditi računa o položaju baglame.
 • Postaviti dasku za niveliranje iznad rupe ispod ankera (kao na slici iznad).

4. Ankeri

 • Nasuti malter. Postaviti ploču s ankerima u liver s vaservagom.
 • Oblikovati beton da se ne zadržava kišnica.
 • Beton se mora stvrdnjavati nekoliko dana.
 • Daska za niveliranje se ukloni najranije nakon 12 sati.

5. Priprema Jarbola

 • Montirati držač za vanjski konop na jarbol.
 • Montirati kapu s nosačem na vrh jarbola.
 • Provući konop kroz nosač kape na jednaku dužinu s obje strane jarbola.
 • Pričvrstiti zakačke na krajeve konopa.

6. Montaža

 • Pažljivo montirati vijak s maticom u baglamu.

7. Finaliziranje

 • Podići jarbol vertikalno koristeći vaservagu.
 • Po potrebi, jarbol nivelirati dotezanjem ili odvrtanjem matica.
 • Nakon 4 – 6 tjedana obavezno kontrolirati i dotegnuti matice.

8. Završna Faza - Jarbol

Visina Jarbola Min. Dimenzije
Dubina Promjer
6-7m 100cm 35cm
8-9m 100cm 35cm
10-12m 120cm 45cm

ADRESA

Kuka d.o.o.
Tina Ujevića 24
88300 Čapljina
Bosna i Hercegovina
l

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel: +387 (0)36 810 470
Fax: +387 (0)36 810 471
Skypename: kukadoo
e-mail: info@kukadoo.com

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Petak:
7:00 – 15:30

www.kukadoo.com